Cadeaubonnen

Voorwaarden cadeaubonnen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gedrukte kadobonnen die worden uitgegeven door Lunenburg.

 • In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele kadobonnen kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Lunenburg te worden verstrekt. Lunenburg behoudt zich het recht voor om een kadobon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele kadobon om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
 • Om een kadobon te gebruiken dient u deze tijdens de aankoop van een artikel in te leveren. De waarde van de kadobon wordt dan in mindering gebracht op het totaalbedrag van de bestelling. Indien u een bestelling doet die goedkoper is dan de waarde van kadobon(nen) dan vervalt het resterende bedrag. De restwaarde is niet inwisselbaar voor geld.
 • Kadobonnen uitgegeven door Lunenburg zijn uitsluitend inwisselbaar voor artikelen die zijn aan te schaffen bij Lunenburg en zijn niet voor geld inwisselbaar.
 • Kadobonnen kunnen niet worden gebruikt voor nog niet betaalde bestellingen.
 • Mocht uw bestelling hoger in waarde zijn dan de ingewisselde waarde van de kadobon(nen), dan dient u dit verschil te betalen.
 • Het is niet toegestaan de kadobon(nen) of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kadobonnen wordt ontzegd.
 • Lunenburg staat niet in voor de werking van de kadobon(nen) en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van de kadobon(nen) ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Lunenburg. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken.
 • Deze kadobonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Lunenburg zal wijzigingen tijdig aankondigen op de website. Wij raden u aan om de kadobonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een kadobon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen de kadobon(nen) gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde kadobonvoorwaarden.
Altijd inclusief
Lunenburg Service
 • Vertrouwd dichtbij
 • Vakmanschap
 • Eerlijke prijs
 • Verstand van zaken
 • Alles voor de klant
 • Altijd het nieuwste

Wil je direct advies?
Bel 073 532 23 32

kom kijken
in onze winkels


Nuland • Rijksweg 69
Rosmalen • Verlengde van Meeuwenstraat 2


Contact en openingstijden »

Meld je aan voor
onze nieuwsbrief

Ontvang de beste aanbiedingen en
persoonlijk advies.

Copyright Lunenburg B.V. 2022
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.